ĎALŠIE ČLÁNKY

11/2018 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore  PP 50058-2015 doc. Ing. Marián Flimel, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie na meranie hustoty...

POZVÁNKA NA VÝSTAVU – 80. rokov CVTI

Pri príležitosti 80. výročia zahájenia činnosti CVTI SR v Košiciach sa v prezentačných priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Nemcovej 5, koná výstava, zameraná na...

Design Thinking

Design thinking je metodológia využívaná za účelom vytvárania nápadov a zlepšenia služieb produktu. Veľmi netradične sa s touto metodológiou zoznámili účastníci workshopu o Design...

Čarujeme s Facebookom

12.11.2018 - UVP TECHNICOM - v rámci akceleračného programu prebehol  workshop s názvom "Čarujeme s FB" . Lektorka Mgr. Viktória Margitová  - s Online Marketing...

Pomôžu slovenskej vede inovačné ekosystémy?

Košice privítali 20 prednášajúcich z 9 krajín na Medzinárodnom fóre zameranom na tvorbu inovačných ekosystémov* 2018 – IIEF2018 14. November 2018 Košice -...

Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými a technickými vedami

VEDA V MESTE pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko -technických informácií SR s názvom: STRETNUTIE S INFORMATIKOU, MATEMATIKOU, PRÍRODNÝMI A TECHNICKÝMI VEDAM Kedy? 26.11.2018, 9:00 – 12:00 Kde?...

Seminár Pokročilé technológie frézovania

14 - 15. 11. 2018 sa konal 1. ročník TECH DAYS na TUKE. UVP TECHNICOM - Odborníci z DMG Mori  priemyslu prezentovali svoje skúsenosti v...

Night of Chances

Workshop Young professionals - pozostávajúci z dvoch hodinových blokov vznikol za účelom rozvoja talentu a prípravy na budúcu kariéru začínajúcich profesionálov. Cieľom bolo posilnenie...

Prezentácia TUKE ukrajinským študentom z Kyjeva v UVP TECHNICOM

Košice, 5. novembra 2018, Technická univerzita privítala skupinu študentov stredných škôl z Kyjeva. Účelom stretnutia bola prezentácia našej univerzity potenciálnym záujemcom o štúdium na TUKE. V...

Odborný seminár k Acive Citizens Fund (ACF)

Dátum: 8.11.2018,  od 10.00 – 13.00 hod.   Miesto: Univerzitný vedecký park TECHNICOM Zasadacia miestnosť 001-002 Němcovej 5,  042 00 Košice   Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o jednotlivých výzvach a podmienkach...