Úvod Zaujímavosti 10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2020 prinesú podnikateľom úsporu

10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2020 prinesú podnikateľom úsporu

114

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré majú v roku 2020 potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré legislatívne zmeny zlepšia podnikateľské prostredie a odbremenia podnikateľov od zbytočnej byrokracie.

Ide najmä o nasledovné zmeny:

  • 15 % daň z príjmu pre podnikateľov s ročným obratom do 100 tisíc eur
  • Zúženie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom
  • Zníženie sadzby DPH na úroveň 10 % na niektoré noviny, časopisy a periodiká
  • Rozširuje sa zoznam tovarov zo zníženou 10 % sadzbou DPH na niektoré tzv. zdravé potraviny
  • Vyšší odpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške 200 %
  • Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov u fyzických aj právnických osôb z 2 500 eur na 5 000 eur
  • Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na jednoosobovú s. r. o.
  • Dotácie a zvýhodnené odpisovanie pre elektromobily a plug-in hybridy
  • Rozšírenie potvrdení, ktoré viac nebude treba predkladať úradom
  • Doručovanie dokumentov súvisiacich s daňou z príjmov zamestnancom aj elektronicky

Viac informácií a zdroj

Článok prevzatý z innonews.blog