Seminár pre záujemcov o podnikanie a podnikateľov s názvom:

Značka a image firmy: Ochranná známka v podnikaní

Kedy? 24. apríl 2019 od 13.30 do 15.30

Kde? UVP TECHNICOM

Dozviete sa:

  • Aké sú súčasti vizuálnej identity firmy – značka, logo, slogan, …
  • Na čo nezabudnúť v počiatočnej fáze budovania značky.
  • Ako mi v podnikaní pomôže ochranná známka?
  • Aké sú podmienky pre získanie ochrannej známky na Slovensku a vo svete?
  • Nástroje na získavanie informácií v oblasti ochranných známok.

Počas workshopu si na vlastných notebookoch môžete v sprievode lektora vyskúšať, ako fungujú nástroje na efektívne vyhľadávanie registrovaných ochranných známok a známkových informácií, ktoré Vám budú predstavené formou praktických ukážok. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.