Úvod Aktuality UVP

Aktuality UVP

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejnil výročnú správu za rok 2019. Informácie o činnostiach a hospodárení úradu, ako aj o počte prihlášok nájdete na tomto...

2020/04/08 až 12/09 Účasť na webinároch k problematike práv duševného vlastníctva

European IP Helpdesk je iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je pomôcť pri riešení problematiky ochrany a využívania práv duševného vlastníctva organizáciám, ktoré riešia európske...

Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo

Európska komisia prijala nový akčný plán pre obehové hospodárstvo. Predstavuje jeden z hlavných pilierov európskej zelenej dohody – nového európskeho programu pre udržateľný rast. Nový...

2020/06/23 OpenGate

od 17.30 do 21.00 Názov:  OpenGate Termín: 23.6.2020 Miesto:  UVP TECHNICOM Aktivita je organizovaná v spolupráci OpenLab a UVP TECHNICOM.   OpenGate & AILab: prezentácie študentských projektov V OpenLabe sa tento...

2020/04/09 (online webinár) Video toolkit pre každého

od 14.00 Termín: 9.4.2020 Plánovaná aktivita bude realizovaná online, pre účasť na aktivite je potrebná registrácia. Názov: Video toolkit pre každého. Užitočné a ľahko použiteľné tipy ako...

03/2020 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom PUV 50029-2019 Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.,...