Aktuality UVP

Prezentácia TUKE ukrajinským študentom z Kyjeva v UVP TECHNICOM

Košice, 5. novembra 2018, Technická univerzita privítala skupinu študentov stredných škôl z Kyjeva. Účelom stretnutia bola prezentácia našej univerzity potenciálnym záujemcom o štúdium na TUKE. V...

Odborný seminár k Acive Citizens Fund (ACF)

Dátum: 8.11.2018,  od 10.00 – 13.00 hod.   Miesto: Univerzitný vedecký park TECHNICOM Zasadacia miestnosť 001-002 Němcovej 5,  042 00 Košice   Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o jednotlivých výzvach a podmienkach...

„Podpora vzniku startupov na TUKE“ (RECREATE)

Cieľom projektu RECREATE (Recovery the Crisis through Entrepreneurial Attitude) financovaného v rámci programu Erasmus+ je podporovať rozvoj podnikateľských zručností, kreativity, nezávislého a inovatívneho myslenia vo viacerých...

Cirkular Business Model workshop

Lekotri z Košického Eastcubatora Vás prevedú workshopom zameraným na design thinking pri tvorbe produktu. Kedy? 27. november 2018 (13:00 až 16:00) Kde? UVP TECHNICOM Registrácia Tento workshop nie...

Partnerstvo TUKE s Budapest Business School

Dňa 26. októbra 2018 navštívili našu univerzitu najvyšší predstavitelia Budapest Business School v Maďarsku: pán rektor, Prof. Dr. Balázs Heidrich, pani prorektorka pre výskum, Dr. Sára Csillag...

Prednáška: Plynárenstvo v nízkouhlíkovej energetike – príležitosti a výzvy

Prednáška bola zameraná na výzvy, ktorým čelí existujúca distribučná infraštruktúra plynárenských operátorov v nízkouhlíkovej energetike. Aj plynárenské spoločnosti aktívne pristupujú k problému znečistenia životného...