Aktuality UVP

Workshop „Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov“

Ako efektívne chrániť a využívať svoj nehmotný majetok (duševné vlastníctvo), diskutovali zástupcovia malých a stredných podnikov s domácimi a zahraničnými expertmi na workshope v...

Termín prihlasovania do súťaže Inovatívny čin roka 2018 bol predĺžený

Upozorniť na výnimočné aktivity slovenských podnikateľov a povzbudiť ďalších k inováciám je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Prihlášky do súťaže...

03/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Akumulátor tepla pre spaľovací motor PUV 50068-2018 doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Michal Kaľavský Priemyselná využiteľnosť: Akumulátor tepla pre spaľovací...

Workshop Design Thinking

Po úspešnom minuloročnom workshope o metodike Design Thinking mali startupisti/účastníci možnosť zúčastniť sa ho v rámci akceleračného programu opäť aj tento rok. Workshop viedli lektori...

NATO a DefSec Innovation Hub odštartovali

NATO práve odštartovalo svoju doposiaľ najväčšiu inovačnú výzvu pre vynálezcov a podnikateľov! NATO Innovation Challenge, ktorú spoluorganizuje Defense and Security Innovation Hub Slovenská republika a...

Odstráňme digitálnu priepasť pre dobro (všetkých)

Máte nápad v oblasti digitálnych technológií, ktorý dokáže pomôcť ľuďom so špeciálnymi potrebami? Ukážte nám ho! Tie najlepšie nápady podporíme v celkovej sume 30...