Aktuality UVP

10 odporúčaní EÚ pre Slovensko na národný plán pre energetiku a klímu

Exekutíva EÚ vo svojej správe predložila Slovensku desať odporúčaní, ktoré by vláda mala zohľadniť pri vypracovaní konečného národného plánu, ktorý musí byť predložený EK...
[Foto: Slovenská batériová aliancia]

TUKE sa stala jednym zo zakladajúcich členov Slovenskej batériovej aliancie

Bratislava 20. júna 2019 – Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Slovensko tým deklarovalo ambície pre rozvoj konkurencieschopného...

Starupy zo Startup centra TUKE stále na špičke….

Aj tento rok dominovali v celoslovenskej súťaži Slovak University STARTUP CUP 2019 startupy zo Startup centra UVP TECHNICOM, ktoré si odniesli prvenstvo v dvoch kategóriách...

Vysvetlenia a často kladené otázky k EIC Akcelerátoru (nový SME Instrument fáza 2)

Európska komisia otvorila na začiatku júna výzvu na nový EIC Accelerator (viac v článku). Tento týždeň vydala oficiálne záväzné odpovede na vyše 150 otázok k novej...

Prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: EÚ po prvý krát predbehla USA, víťazí Švédsko,...

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií a regionálneho prehľadu výsledkov inovácií na rok 2019 (European Innovation Scoreboard), ktoré zverejnila Komisia, vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky...

Webinár k MIDIH Open Call 2

18. júna o 15:00 sa uskutoční webinár k MIDIH Open Call 2 (pozn. webinár je realizovaný priamo riešiteľmi projektu, jazyk: anglický). Viac informácií o výzve:...