Úvod Archív príležitosti

Archív príležitosti

Granty pre inovatívne firmy SME Instrument (fáza 2) sú od júna nahradené novou schémou...

6.6.2019 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, určenej pre inovatívne malé a stredné podniky, ktoré chcú uviesť na...

Informačný deň (ID) k výzve z projektu MIDIH

UVP TECHNICOM pripravuje pre záujemcov zo Slovenska a priľahlých krajín informačný deň k výzve pre malé a stredné podniky z oblasti IT. Viac informácií o...

Výzva pre MSP z projektu MIDIH – financovanie až 60 000 EUR

Projekt MIDIH (angl. Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs), spolufinancovaný z programu Horizont 2020, vyhlásil výzvu pre malé a stredné podniky z oblasti IT – primárne zamerané...

Prístup k financiám pre projekty obehového hospodárstva

Európska komisia pokračuje v dôraze na problematiku prechodu k obehovému hospodárstvo (CE). Jej nová publikácia “Accelerating the transition to the circular economy – Improving access...

Webinár: Ako využiť equity crowdfunding na financovanie inovatívnych MSP (13.6.2019)

Projekt AltFinator pripravuje ďalší z bezplatných webinárov, tentokrát na tému financovania inovatívnych firiem cez investičný crowdfunding. Uskutoční sa 13. júna 2019 od 11:30 do...

Leták pre Individuálne stáže MSCA v programe Horizont 2020

Projekt Net4MobilityPlus pripravil prehľadný leták k individuálnym stážam programu Horizont 2020 – Marie Skłodowska-Curie actions na financovanie individuálnych pobytov výskumníkov. Výzva na predkladanie návrhov pre...