Úvod Archív príležitosti

Archív príležitosti

Webinar: Great opportunity to boost your innovation in Horizon 2020 (14.8.2019)

Fínska organizácia konzultačná a poradenská agentúra SPINVERSE, veľmi aktívna a úspešná v projektoch Horizontu 2020 (H2020) , organizuje webinár venovaný možnostiam financovania projektov H2020...

Prehľad konkurencieschopnosti MSP 2019: Veľké peniaze pre malé podniky

Zvýšenie ročných investícií do malých a stredných podnikov o 1 bilión dolárov by prinieslo obrovské zhodnotenie z hľadiska pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného...

Nová výzva na európsku sieť centier excelentnosti v oblasti umelej inteligencie

Európska komisia spustila 11. júla 2019 novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom tejto výzvy je vytvoriť európsku sieť centier...

Novinky v EIC Accelerator (SME Instrument Fáza 2)

Začiatkom júna spustila Európska komisia novú generáciu podpory pre inovatívne firmy, ktoré prinášajú na trh prelomové inovácie. Nižšie nájdete základné novinky a dokumenty potrebné...

Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie...

I4MS program a Disruptors Awards Call

I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) je program podporovaný Európskou komisiou s cieľom rozšíriť digitálne inovácie európskych malých a stredných podnikov (MSP) zameraných na výrobu. Každý rok...