Úvod Zaujímavosti

Zaujímavosti

Trendy Industry 4.0 v medicíne

Vedecký a technologický pokrok v medicíne sľubuje transformáciu zdravia a zdravotnej starostlivosti tak, aby sa stali ešte viac prepojenými, precíznejšími a demokratickejšími, s výrazne...

Ako si vysoko rastúce firmy chránia duševné vlastníctvo?

Správa, ktorú spoločne vypracovali ekonómovia z Európskeho patentového úradu (EPO) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) skúma vzťah medzi duševným vlastníctvom a...

Budúcnosť pracovných miest. Pracovné miesta budúcnosti

Vplyvom automatizácie v nasledujúcich 15-20 rokoch zmizne 14% existujúcich pracovných miest a ďalších 32% sa radikálne zmení, čo predstavuje takmer polovicu aktuálnych pracovných pozícií....

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (4.-10.11.2019): Prihláste svoje podujatie

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a...

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí (TTSZ 2019)

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom 9. ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019, ktorú organizuje  CVTI SR a uskutoční...

07/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom PUV 50091-2018 Ing. Darina Matisková, PhD., MBA Priemyselná využiteľnosť: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom je možno využiť v rôznych...