Úvod Aktuality

Aktuality

EUA University Efficiency Hub

Európska asociácia univerzít (European University Association - EUA) spustila portál "University Efficiency Hub", ktorý umožňuje odborníkom z praxe a tvorcom politík zdieľať znalosti a...

Umelá inteligencia ako jedna z priorít Európskej komisie na rok 2019

Po predstavení pracovného programu Komisie na rok 2019 je zrejmé, že Komisia sa chce v roku 2019 zamerať na vypracovanie koordinovaného plánu rozvoja umelej inteligencie. Týmto spôsobom...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (H2020)

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných...

MSP mimo BSK môžu získať preplatenie cesty na zahraničnú konferenciu, seminár či veľtrh

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v...

East Innovation 1st Annual Conference

AmCham Slovakia pôsobí na východnom Slovensku aktívne už 15 rokov, pričom umožňuje svojim členom rásť trvalo udržateľným a zodpovedným spôsobom. Zúčastníte sa AmCham konferencie -...

Cena Krištáľové krídlo poprvýkrát vyhlasuje kategóriu Inovácie a startupy

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach...