Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality

Duševné vlastníctvo - Aktuality

10/2019 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov PP 50042-2016 doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc....

09/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Spaľovací priestor pre redukciu emisií spaľovacích motorov PUV 50092-2018 doc. Ing. Michal Puškár, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Spaľovací priestor pre redukciu emisií spaľovacích motorov je určený...

08/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Pneumatický zápästný kĺb manipulačného zariadenia PP 80-2015 doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., prof. Ing. Michal...

07/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom PUV 50091-2018 Ing. Darina Matisková, PhD., MBA Priemyselná využiteľnosť: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom je možno využiť v rôznych...

06/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom pohybu PP 50062-2017 prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Mária Tóthová, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Redukčnú prevodovku...

05/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Zariadenie na meranie účinnosti fotovoltického panelu v závislosti od jeho umiestnenia alebo orientácie a spôsob merania PUV 50028-2018 prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof....