Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality

Duševné vlastníctvo - Aktuality

Ste držiteľom Seal of Excellence? Využitie služby z oblasti duševného vlastníctva v H2020

IPA4SME open call ponúka malým a stredným podnikom, ktoré sú držiteľmi Seal of Excellence, služby súvisiace s prediagnostikou duševného vlastníctva vrátane refundácie poplatkov za Európsku patentovú...

Ako si ochrániť ochrannú známku a dizajn? Pozrite si inštruktážne videá Akadémie EUIPO

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO pripravil niekoľko inštruktážnych videí na tému ochranné známky a dizajny. Ich cieľom je poskytnúť verejnosti...

04/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom PP 39-2015 doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD., prof. Ing. Anton Panda, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Podstatou vynálezu je konštrukčné usporiadanie...

03/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Akumulátor tepla pre spaľovací motor PUV 50068-2018 doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Michal Kaľavský Priemyselná využiteľnosť: Akumulátor tepla pre spaľovací...

02/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom PP 40-2015 doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD., prof. Ing. Anton Panda, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Podstatou vynálezu je konštrukčné usporiadanie...

01/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Cigareta s filtrom PP 59-2014 RNDr. Iveta Pandová, PhD., doc. Ing. Anton Panda, PhD., doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc. Priemyselná využiteľnosť: Zeolitový filter na znižovanie obsahu...