Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality

Duševné vlastníctvo - Aktuality

03/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Akumulátor tepla pre spaľovací motor PUV 50068-2018 doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Michal Kaľavský Priemyselná využiteľnosť: Akumulátor tepla pre spaľovací...

02/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom PP 40-2015 doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD., prof. Ing. Anton Panda, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Podstatou vynálezu je konštrukčné usporiadanie...

01/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Cigareta s filtrom PP 59-2014 RNDr. Iveta Pandová, PhD., doc. Ing. Anton Panda, PhD., doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc. Priemyselná využiteľnosť: Zeolitový filter na znižovanie obsahu...

12/2018 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov  PP 104-2016 Ing. Tomáš Stejskal, PhD., doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., prof. Ing. Peter Demeč, CSc., prof. Ing. Miroslav Dovica,...

11/2018 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore  PP 50058-2015 doc. Ing. Marián Flimel, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie na meranie hustoty...

10/2018 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Zariadenie na kompenzáciu vplyvu nelinearít prevodovky v polohovom servosystéme PP 50040-2015 doc. Ing. Milan Balara, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Dušan Balara,...