Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality

Duševné vlastníctvo - Aktuality

08/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Pneumatický zápästný kĺb manipulačného zariadenia PP 80-2015 doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., prof. Ing. Michal...

07/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom PUV 50091-2018 Ing. Darina Matisková, PhD., MBA Priemyselná využiteľnosť: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom je možno využiť v rôznych...

06/2019 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom pohybu PP 50062-2017 prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Mária Tóthová, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Redukčnú prevodovku...

05/2019 – Duševné vlastníctvo

Zapísané úžitkové vzory: Zariadenie na meranie účinnosti fotovoltického panelu v závislosti od jeho umiestnenia alebo orientácie a spôsob merania PUV 50028-2018 prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof....

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2018

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal výročnú správu za rok 2018, viac si prečítajte na odkaze: https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahnutie/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-upvsr-2018-sk-u.pdf.

Ste držiteľom Seal of Excellence? Využitie služby z oblasti duševného vlastníctva v H2020

IPA4SME open call ponúka malým a stredným podnikom, ktoré sú držiteľmi Seal of Excellence, služby súvisiace s prediagnostikou duševného vlastníctva vrátane refundácie poplatkov za Európsku patentovú...