Kalendár využitia zasadacích miestností v UVP TECHNICOM: █ UVP 001  |   █ UVP 002  |   █ UVP 003 |    Teleprezentačné centrum
Kapacity UVP 001:50 miest | UVP 002:50 miest | UVP 003:25 miest | Telepresence:22 miest
█ UVP 001  |   █ UVP 002 je možné použiť ako jednu zasadaciu miestnosť.