Úvod Archív príležitosti Nové ocenenie pre vedeckú špičku na Slovensku

Nové ocenenie pre vedeckú špičku na Slovensku

127

ESET Science Award je nové vedecké ocenenie určené výnimočným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Cieľom ocenenia je vyjadriť uznanie špičkovým vedcom a ich vedeckej práci, pretože si zaslúžia úctu a pozornosť. ESET Science Award má zároveň ambíciu zlepšiť postavenie a vnímanie vedy v našej spoločnosti.

Ocenenie udeľuje Nadácia ESET.

Kategórie:

Výnimočný vedec:Ocenenie výnimočných vedcov za ich prínos pre vedu a výskum na Slovensku a jej zviditeľnenie v európskom a svetovom vedeckom priestore.

Mladý vedec: Ocenenie mladých vedcov do 35 rokov, ktorí sa prácou vo svojom odbore podieľajú na vedeckom výskume s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a majú veľký potenciál do budúcnosti.

Pre koho je ocenenie určené:

  • Prírodné vedy
  • Lekárske a farmaceutické vedy
  • Technické vedy
  • Pôdohospodárske vedy

Prihlasovanie otvorené do 30. apríla 2019

S ocenením Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je spojená finančná odmena 100 000 eur a s ocenením Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je spojená finančná odmena 5 000 eur.

 

Viac informácií na: esetscienceaward.sk