Úvod O nás Kontakt

Kontakt

Všeobecný kontakt

e-mail: technicom@tuke.sk

Poštová adresa

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Nemcovej 5
042 00 Košice


Prezident UVP TECHNICOM

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
tel.: +421 055 602 2001
e-mail: stanislav.kmet@tuke.sk

Viceprezident UVP TECHNICOM

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
tel.: +421 055 602 2010
e-mail: anton.cizmar@tuke.sk

Riaditeľ UVP TECHNICOM

doc. Ing. František Jakab, PhD
tel.: +421 055 602 2039
mobil: +421 905 715 816
e-mail: frantisek.jakab@tuke.sk


Útvar riadenia a prevádzky
Oddelenie hospodárskej správy

Ing. Mária Lőrinc
tel.: +421 55 602 2037
e-mail: maria.lorinc@tuke.sk

Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory

Ing. Marián Gömöry
tel.: +421 55 602 3634
e-mail: marian.gomory@tuke.sk

Ing. Marcel Cipka
tel.: +421 55 602 3635
e-mail: marcel.cipka@tuke.sk

 

Útvar projektových aktivít

PhDr. Branislav Bonk
tel.: +421 55 602 2128
e-mail: branislav.bonk@tuke.sk

Ing. Michal Tomaško
tel.: +421 55 602 2181
e-mail: michal.tomasko@tuke.sk

 

Útvar akcelerácie podnikania
Startup centrum TUKE

Ing. Ľubica Biňas
tel.: +421 55 602 ….
e-mail: lubica.binas@tuke.sk

Inkubátor TUKE

Ing. Marek Blizco
tel.: +421 55 602 3171
e-mail: marek.blizco@tuke.sk

 

Útvar ochrany duševného vlastníctva

JUDr. Peter Čižmár
tel.: +421 55 602 2250
e-mail: peter.cizmar@tuke.sk

 

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
tel.: +421 55 602 2255
mobil: +421 903 033 012
e-mail: anton.lavrin@tuke.sk

Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
tel.: +421 55 602 2115
e-mail: david.cymbalak@tuke.sk

Ing. Ondrej Kainz, PhD.
tel.: +421 55 602 7017
e-mail: ondrej.kainz@tuke.sk