Startup HandCubeKeys ocenení druhým miestom Cenou MH SR – Inovatívny čin...

V rámci podpory startupov v Startup Centre na UVP Technicom v Košiciach sa venujeme takisto startupom z rôznych oblastí. Teší nás, že jeden zo...

Ako sa chránia práva duševného vlastníctva? Pozrite si aktuálny stav za...

Na základe Výročnej správy Úradu priemyselného vlastníctva bolo v uplynulom roku na Slovensku prihlásených 206 patentov, 412 úžitkových vzorov, 145 dizajnov, 2962 ochranných známok....

Podpora startupov v oblasti robotiky

Celoeurópsky program akcelerácie robotiky (RobotUnion) vyberie 20 začínajúcich podnikov, ktoré budú financované až do výšky 223 000 eur a poskytne služby akcelerácie. 20 vybraných začínajúcich podnikov...

Registrácia – Fórum centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR

Fórum centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR (BSCF - Business Service Center Forum) Vás pozýva na 7. ročník programu Train the Trainer, ktorý...

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV)...

Cena za transfer technológií na Slovensku

>>> PRIHLÁSENIE TECHNOLÓGIE / INOVÁCIE DO SÚŤAŽE <<< CVTI SR vyhlasuje súťaž, jej hlavný cieľom je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej...

Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 bude mať meno...

Dňa 2. mája 2018 Komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými...

Falling Walls Lab

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi...

Najlepšie univerzity v „Novej Európe“

Technická univerzita sa umiestnila na 27. mieste v hodnotení „Times Higher Education“ z 13. najnovších členských štátov Európskej únie. Prečítajte si viac na: timeshighereducation.com

AmCham Jobfair 2018 – Prezentácia – Startup Centrum UVP Technicom

V stredu 25.04.2018 v Kunstahlle, sme prezentovali UVP Technicom pri príležitosti jedného z ďalších veľtrhov práce (Job Fair) v Košiciach, ktorého organizátorom bola Americká Obchodná Komora...