Night of Chances

Workshop Young professionals - pozostávajúci z dvoch hodinových blokov vznikol za účelom rozvoja talentu a prípravy na budúcu kariéru začínajúcich profesionálov. Cieľom bolo posilnenie...

Prezentácia TUKE ukrajinským študentom z Kyjeva v UVP TECHNICOM

Košice, 5. novembra 2018, Technická univerzita privítala skupinu študentov stredných škôl z Kyjeva. Účelom stretnutia bola prezentácia našej univerzity potenciálnym záujemcom o štúdium na TUKE. V...

Odborný seminár k Acive Citizens Fund (ACF)

Dátum: 8.11.2018,  od 10.00 – 13.00 hod.   Miesto: Univerzitný vedecký park TECHNICOM Zasadacia miestnosť 001-002 Němcovej 5,  042 00 Košice   Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o jednotlivých výzvach a podmienkach...

„Podpora vzniku startupov na TUKE“ (RECREATE)

Cieľom projektu RECREATE (Recovery the Crisis through Entrepreneurial Attitude) financovaného v rámci programu Erasmus+ je podporovať rozvoj podnikateľských zručností, kreativity, nezávislého a inovatívneho myslenia vo viacerých...

Cirkular Business Model workshop

Lekotri z Košického Eastcubatora Vás prevedú workshopom zameraným na design thinking pri tvorbe produktu. Kedy? 27. november 2018 (13:00 až 16:00) Kde? UVP TECHNICOM Registrácia Tento workshop nie...

Partnerstvo TUKE s Budapest Business School

Dňa 26. októbra 2018 navštívili našu univerzitu najvyšší predstavitelia Budapest Business School v Maďarsku: pán rektor, Prof. Dr. Balázs Heidrich, pani prorektorka pre výskum, Dr. Sára Csillag...

Prednáška: Plynárenstvo v nízkouhlíkovej energetike – príležitosti a výzvy

Prednáška bola zameraná na výzvy, ktorým čelí existujúca distribučná infraštruktúra plynárenských operátorov v nízkouhlíkovej energetike. Aj plynárenské spoločnosti aktívne pristupujú k problému znečistenia životného...

Prvý V4.Hackathon zameraný na internet vecí, zdravotníctvo a kvalitu života v...

UVP TECHNICOM v spolupráci so spoločnosťou AT&T a ďalšími partnermi organizovali po prvýkrát v SR v dňoch 26. a 27.10.2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice programátorsky maratón, inovatívnu súťaž - tzv....

10/2018 – Duševné vlastníctvo

Udelené patenty: Zariadenie na kompenzáciu vplyvu nelinearít prevodovky v polohovom servosystéme PP 50040-2015 doc. Ing. Milan Balara, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Dušan Balara,...

Workshop projektu InoLearn 4 BEEs

V priestoroch Univerzitného Vedeckého Parku TECHNICOM sa 12.10.2018 uskutočnil workshop názvom “Prechod od vzdelávania zameraného na učiteľa k vzdelávaniu zameranému na študenta - interkultúrny pohľad”....