Seminár Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému

Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli   Vás pozývajú na odborný seminár Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému   Kedy? 19.3.2018...

Podpora Smart City projektov na Slovensku

Nový dokument je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Predkladaný dokument popisuje kľúčové...

Súťaž podnikateľských myšlienok EIT pre oblasť potravín, surovín a zdravia

Tri znalostné a inovačné společenstvá EIT – pre oblasť potravín, surovín a zdravia (EIT Food, EIT Raw Materials a EIT Health) – vyhlásili spoločnú...

Seminár: Horizont 2020 – Európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému...

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli organizuje 19. marca 2018 v Košiciach odborný seminár: “Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie...

Súťaž Vedec roka SR 2017 prijíma návrhy do 15.3.2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo...

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017". Cieľom súťaže o Cenu...

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Vyhodnotenie akceleračného pobytu startupov v Startup centre TUKE (Košice, 24. januára 2018) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s partnermi - agentúrou Slovak Business...

Inovatívny čin roka 2017

Inovatívne výrobky, technológie a služby sa môžu do 6.4.2018 prihlásiť do tohtoročnej súťaže o Inovatívny čin roka 2017. Cieľ súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR...

Konferencia RESpect 2018

V poradí už X. ročník konferencie, počnúc týmto ročníkom, organizuje Občianske združenie RESpect KE. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Fakulty BERG prof. Ing. Michala...

2018 University-Industry Interaction Conference

Kedy: 20. až 22. júna 2018 Kde: Londýn, UK Ide o konferenciu pre vedúcich pracovníkov univerzít, odborníkov z podnikateľskej a univerzitnej sféry, tvorcov politík a pedagógov....