Úvod Archív príležitosti Pilotná výzva EIC Accelerator pre inovatívne spoločnosti otvorená

Pilotná výzva EIC Accelerator pre inovatívne spoločnosti otvorená

155

Dňa 6. júna 2019 bola zverejnená výzva pre inovatívne spoločnosti, ktoré môžu požiadať o kombinované grantové a kapitálové financovanie až do výšky 17,5 milióna EUR na rýchle a účinné rozšírenie prostredníctvom pilotného projektu EIC Accelerator. Výzva EIC Accelerator prichádza po tom, ako v marci oznámila Európska komisia rozšírený pilotný projekt EIC v hodnote 2 miliárd EUR.

Pilotnou schémou EIC Accelerator sa podporia podniky s vysokým potenciálom (najmä malé a stredné podniky – MSP) financovaním, ako aj koučovaním a poradenstvom, aby sa vyvíjali a uvádzali na trh nové produkty, služby a obchodné modely, ktoré by mohli stimulovať hospodársky rast a zapĺňať trhovú medzeru podporou inovácií považovaných za „vysoko rizikové“ pre súkromných investorov. Dopĺňa ho pilotná schéma EIC Pathfinder, ktorý podporuje pokročilé technológie / inovácie v ranom štádiu. Oba nástroje EIC pokrývajú celý inovačný reťazec.

Pilotná fáza EIC sa stane „plnohodnotnou“ realitou od roku 2021 v rámci budúceho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií Horizon Europe (2021-2027). Komisia navrhla, aby sa na EIC v rámci programu Horizon Europe vyčlenilo 10 miliárd EUR na podporu inovátorov prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – nástroj Pathfinder pre pokročilý výskum (pre výskum v počiatočnom štádiu) a nástroj Accelerator, zmiešaného modelu financovania (granty plus vlastné imanie).

Komisia v krátkom čase oznámi, že do Poradného výboru EIC (EIC Advisory Board) bude vymenovaných 15 až 20 vedúcich pracovníkov v oblasti inovácií, ktorí budú dohliadať na pilotný projekt EIC, pripravovať budúce EIC a globálne podporovať EIC. Okrem toho bude v júni uverejnená výzva pre „programových manažérov“ s poprednými odbornými znalosťami v oblasti nových technológií s cieľom poskytovať na plný úväzok praktickú podporu pre projekty.

EIC Accelerator financuje:

  • Granty na podporu inovácií a demonštračných činností v oblasti inovácií: príspevok v orientačnom rozsahu 500 000 EUR a 2,5 milióna EUR (70% celkových nákladov projektu ako všeobecné pravidlo pre inovačné projekty Horizont 2020);
  • Vlastný kapitál (equity finance) až do výšky 15 miliónov EUR na firmu (celkový rozpočet na investície je plánovaný vo výške 100 miliónov EUR v pilotnej fáze 2019 – 2020);
  • Bezplatný biznis koučing s cieľom podporiť a zvýšiť inovačnú kapacitu firmy a pomôcť zosúladiť projekt so strategickými podnikateľskými potrebami;
  • Prístup k širokej škále iných akceleračných služieb a uľahčenie prístupu k rizikovému financovaniu s cieľom uľahčiť komerčné využívanie inovácií.

Nové podklady na prípravu návrhov (platné od 6.6.2019):

Uzávierky na predkladanie návrhov:

9.10.2019
8.1.2020
8.3.2020
19.5.2020
7.10.2020

V prípade, že ste podávali návrh do schémy SME Instrument a máte záujem o jeho znovupodanie, je potrebné pripraviť návrh podľa nových formulárov EIC Accelerator.

V septembri 2019 bude posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov v schéme SME Instrument (fáza 1), ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trhInformácie o výzve.

Viac informácií:

Článok prevzatý z slord.sk