Úvod Pracoviská Clinical Trials Services: „BIOINFORMATIKA“

Clinical Trials Services: „BIOINFORMATIKA“

Cieľom spoločného výskumno-vývojového inovačného centra BIOINFORMATIKA (Clinical Trials Services,  Ekonomická fakulta TUKE,  Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) je podpora a rozvoj oblasti bioinformatiky na Slovensku, s dôrazom na uplatnenie bioinformatického výskumu v oblasti riešenia celospoločenských problémov spojených s aktívnym životom a starnutím a biomedicínskou diagnostikou. Bude realizovať transfer unikátneho komplexného SW prostredníctvom priamej komercializácie založenej na unikátnom know-how. Inovačné centrum BIOINFORMATIKA je zamerané na aktívne prepájanie IKT a biomedicíny s využitím interdisciplinárnej aplikácie IKT: aplikácie IKT vo vybraných medicínskych procesoch. Centrum bude  slúžiť aj ako kontaktné a prezentačné centrum v predmetnej problematike.

 

Kontakt:

Za  Clinical Trials Services, s.r.o.: doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., +421944420 654, beata.gavurova@tuke.sk

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk