Úvod Pracoviská TUKE SjF-MinebeaMitsumi Soccer-Humanoid Robotic Systems

TUKE SjF-MinebeaMitsumi Soccer-Humanoid Robotic Systems

Cieľom pracoviska je vývoj sieťového mechatronického systému riadeného mikroriadením, umožňujúceho čo možno najlepšie riešenie 3D pohybu humanoidnej robotickej platformy v rámci distribuovaných robotických sietí. Platforma by sa mala realizovať v pilotných vzorkách, ktoré by spĺňali požiadavky RoboCup Humanoid League humanoidných robotov v tzv. „KidSize“. Projekt zahŕňa nielen výskum vhodných ľahkých elektrických pohonov, algoritmov pohybu a teórie riadenia distribuovaných robotických sietí, ale tiež definovania správnosti robotického správania, a to najmä v závislosti na vybranej stratégii spolupráce ako napr. tímová spolupráca, zoskupovanie, vzájomné reakcie, odhad a analýza prekážok a limitov, ako aj taktiky doshiahnutia cieľa.

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 0905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk