Úvod Pracoviská SjF, FEI – Cassovia Medi Valley z. p. o.

SjF, FEI – Cassovia Medi Valley z. p. o.

„Výskum a vývoj laserov“

(Spoločné VaV pracovisko: SjF, FEI a Cassovia Medi Valley ktorého cieľom je podpora výskumu a vývoja laserových zariadení a poskytovaním uvedených služieb: vytváranie ekonomických a spoločenských podmienok, stimulácia rozvoja ľudských zdrojov za účelom vybudovania klastra CMV, ktorý tak predstavuje spoločnú iniciatívu vzdelávacích inštitúcií, samosprávy a popredných podnikateľských spoločností orientujúcich sa na medicínsky, kozmetický a farmaceutický priemysel, podporovanie procesu neustáleho zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných univerzitami v regióne sektorom,podpora a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie prostredia regiónu východného Slovenska pre pracovnú silu v medicínskom a farmaceutickom priemysle, pre študentov z celého Slovenska ako aj zo zahraničia, budovanie nástrojov podporujúcich inovácie, nápady a nové produkty medicínskeho, kozmetického a farmaceutického využitia s cieľom ich využitia v aplikačnej praxi, formovanie regionálnych partnerstiev podporujúcich vedu a výskum v rámci východoslovenského regiónu, prostredníctvom nových inovatívnych investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti výskumu a vývoja, vyhľadávanie finančných zdrojov a iných podporných fondov pre realizáciu svojich aktivít.

Konktakt:

Za TUKE: doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP, Tel. číslo:    + 421 905715 816, Email:                 frantisek.jakab@uvptechnicom.sk (UVP TECHNICOM), Dr. h. c. prof. Jozef Živčák, PhD., jozef.zivcak@tuke.sk (SjF), prof. Ing. Pavol Galajda, pavol.galajda@tuke.sk (FEI)

Za Partnera: JUDr. Ing. Michal Juhás, Tel. číslo: + 421 903 643 371, Email: juhas@cmv.sk