Úvod Pracoviská SjF – SENZOR, s.r.o., ENBICORE, s.r.o.

SjF – SENZOR, s.r.o., ENBICORE, s.r.o.

„Centrum výskumu a vývoja bioreaktorov“

Účelom spolupráce je vybudovať spoločné výskumno-vývojové pracovisko – „Centrum výskumu a vývoja bioreaktorov“ na základe činnosti ktorého bude tiež možné s využitím senzoriky, prediktívnych softvérových metód, materiálového výskumu a diagnostických zobrazovacích zariadení získať poznatky o základných javoch v rámci komplexného spätnoväzobného bioreaktorového systému, schopného opakovanej kultivácie tkanív mimo tela pri napodobnení telu podobných podmienok v rámci špecifických skáfoldov vyrobených na mieru pomocou 3D tlače. Uvádzané centrum má slúžiť aj ako kontaktné a prezentačné centrum v súlade s konceptom UVP TECHNICOM.

 

Konktakt:

Za TUKE: doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP, Tel. číslo:    + 421 905715 816, Email: frantisek.jakab@uvptechnicom.sk (UVP TECHNICOM),

Za SENZOR, s.r.o.: Ing. Marek Schnitzer, PhD., Tel. číslo: +421 915 249 725, Email: marek.schnitzer@gmail.com

Za ENBICORE, s.r.o.: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Tel. číslo: +421 905 820 734, Email: radovan.hudak@enbicore.eu