Úvod Pracoviská Inovačné centrum pre mobilné služby a komunikácie

Inovačné centrum pre mobilné služby a komunikácie

Cieľom je výskum a vývoj v oblasti identifikácie a optimalizácie riešení pre správu a manažment rozľahlých mobilných infraštruktúr, v oblasti nových sieťových protokolov a služieb v sieťových infraštruktúrach 5. generácie, v oblasti senzorových IoE/IoT riešení, cloudových infraštruktúr a v oblasti detekcie anomálnych stavov v sieťových a informačných infraštruktúrach s využitím prvkov big data analýzy.

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk