Úvod Archív realizovaných aktivít 2020/05/21 (online webinár) Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – Ochrana vynálezov, technických...

2020/05/21 (online webinár) Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – Ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel

219

od 14.00 do 16.00

Termín: 21.5.2020

Plánovaná aktivita bude realizovaná online, pre účasť na aktivite je potrebná registrácia.

Názov: Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – Ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské dielo
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešenia
  • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo
  • Podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
  • Autorskoprávna ochrana softvéru: práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
  • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
  • Práva k databázam

Lektor: J. Noskovič, CVTI SR