2020/06/11 (online webinár) Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby

402

od 14.00 do 16.00

Termín: 11.6.2020

Plánovaná aktivita bude realizovaná online, pre účasť na aktivite je potrebná registrácia.

Názov: Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby

 • Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
  • Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
  • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu
 • Význam označenia, loga, sloganu a pod. pri budovaní značky: ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany a na čo nezabudnúť pri budovaní značky
  • Podmienky a postupy pre získanie ochrannej známky
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k platným ochranným známkam iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných ochranných známkach

Lektor: M. Pospišilova, CVTI SR