2020/06/25 Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre TUKE

237

od 13.00 do 15.00                                                      

Názov: Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre TUKE
Termín: 25.6.2020
Miesto: UVP TECHNICOM (bude upresnené)
Poznámka: Prístupné pre verejnosť.