2020/07/29 Micro:bit pre stredoškolačky

325

od 10.00 do 12.00             

Názov: Micro:bit pre stredoškolačky
Termín: 29.7.2020
Miesto: UVP, miest. c. 003