2021/05/13 Cashflow firmy

354

Názov: Cashflow firmy (Úvod do ekonomiky projektov, cenotvorba)
Kedy? 13. máj 2021 od 13:00 do 16:00
Kde? Online

Pre účasť na aktivite je potrebná registrácia: https://forms.gle/bGtKjp4PswKKJpSx8 

Workshop bude venovaný úvodu do problematiky jednej z najdôležitejších tém na ktorých stoji fungovanie firiem – do problematiky firemných financií.
Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá.
Program:
  • čo je to cashflow,
  • prečo je cashflow najdôležitejšie slovo v podnikaní a ako ho riadiť,
  • ako súvisí zisk s maržou a cashflow-om,
  • ako nastaviť firmu tak, aby fungovala výborne.
Lektor:
Viliam Krunka videovizitka
Viliam Krunka je majiteľ účtovnej firmy, kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, radenie cashflow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce