2021/05/13 Cashflow firmy

215

Názov: Cashflow firmy (Úvod do ekonomiky projektov, cenotvorba)
Kedy? 13. máj 2021 od 13:00 do 16:00
Kde? Online

Pre účasť na aktivite je potrebná registrácia: https://forms.gle/bGtKjp4PswKKJpSx8