2021/06/18 Košická akadémia soft. vývoja

37

Názov: Košická akadémia softvérového vývoja
Kedy? 18.6.2021 09.00 – 12.00

Prezentácie študentov 1.ročníka