2021/10/05 Emocionálna inteligencia

175

Názov: Emocionálna inteligencia
Kedy? 5. október od 16:00 do 18:00

Registrácia na rezervacie.uvptechnicom.sk.

Informácie o spôsobe organizácie aktivít akceleračného programu (prezenčné, on-line, hybridný mód) budú vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu zverejnené min. týždeň pred termínom konania sa akcie. Pre účasť na aktivitách je potrebná registrácia!

Chceš si zlepšiť svoju úroveň emocionálnej inteligencie? Chceš sa naučiť ako kontrolovať svoje emócie, nakopnúť vnútornú motiváciu, posilniť empatiu a zdokonaliť svoje vzťahy? Tak tento workshop je určený práve pre teba!

Na tomto interaktívnom workshope sa prostredníctvom cvičení a praktických úloh naučíte, ako spoznať a kontrolovať vlastné pocity, ako sa motivovať, vycibriť svoje empatické správanie a obohatiť medziľudské vzťahy.

Na workshope sa budeme zaoberať konkrétnymi krokmi:

 • Ako porozumieť vlastným emóciám a emóciám ostatných
 • Ako regulovať a vhodne vyjadriť svoje pocity
 • Ako prijímať a podávať spätnú väzbu
 • Ako a prečo rozprávať o svojich úspechoch
 • Ako zlepšiť svoj komunikačný štýl
 • Ako pracovať so svojim vnútorným hlasom
 • Ako ovládať hnev
 • Ako si plniť ciele
 • Ako aktívne počúvať
 • Ako budovať dôveru u ostatných
 • Ako si zvýšiť sebavedomie a sebakontrolu
 • Ako získať optimistický nadhľad
 • a mnohé iné…

Lektorka:
Šárka Patkošová
 je Certifikovanou lektorkou a soft-skills trénerkou s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých.

V súčasnosti pracuje ako Learning & Development Manager v Lean In Slovakia. V IT oblasti pracuje ako AT&T Projektový implementačný manažér/Expert pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. V rámci jej spolupráce s Google pôsobí ako certifkovaný #Iam Remarkable workshop facilitátor a Design Thinking tréner pod záštitou programu Grow with Google.  Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.