Úvod Archív príležitosti Aj slovenskí vedci môžu využívať špičkové laboratória Spoločného výskumného centra EÚ (JRC)

Aj slovenskí vedci môžu využívať špičkové laboratória Spoločného výskumného centra EÚ (JRC)

270

Výskumní pracovníci zo Slovenska, ale i ďalších európskych krajín majú teraz novú príležitosť využiť moderné zariadenia Spoločného výskumného strediska (JRC). Výskumníci sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2019.

Výskumníci z celej Európy budú mať teraz ešte viac príležitostí využívať najmodernejšie zariadenia Spoločného výskumného centra. Po prvom kole iniciatívy za otvorený prístup, v ktorom bolo predložených takmer 100 oprávnených návrhov od 92 výskumných inštitúcií, majú teraz externí vedci prístup k ďalším laboratóriám tohto útvaru Komisie pre vedu a vzdelávanie a budú môcť uskutočňovať aj experimenty týkajúce sa bez emisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti. Touto iniciatívou sa JRC usiluje o zintenzívnenie vedeckého výskumu a zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj o posilnenie spolupráce medzi európskymi výskumníkmi.

„Spoločné výskumné centrum využíva zariadenia svetovej triedy financované z prostriedkov EÚ, ktoré nám pomáhajú riešiť najnaliehavejšie výzvy súčasnosti, od zmeny klímy až po bezpečnosť potravín a jadrovú bezpečnosť“, vyjadril sa pri tejto príležitosti Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum.

Už od roku 2017 vedci z 21 krajín EÚ a troch susediacich krajín uskutočňujú experimenty v 12 laboratóriách JRC v Geeli (Belgicko), Ispre (Taliansko) a v Karlsruhe (Nemecko). Táto iniciatíva sa v súčasnosti rozširuje na Petten (Holandsko), v ktorom sa nachádzajú výskumné laboratóriá JRC pre energetiku a dopravu.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malým a stredným podnikom (MSP) a vo všeobecnosti verejnému a súkromnému sektoru. Viac informácií nájdete na stránke Open access to JRC Research Infrastructures.

Zdroj/Viac informácií: Veda na dosah

Článok prevzatý z innonews.blog