Úvod Blog

2020/10/29 Horizon Europe

Národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

Podujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 online formou.

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

 

Program

V úvode podujatia si môžete vypočuť príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Robert Ševčík.

Hlavný príhovor podujatia poskytne generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD), Jean-Eric Paquet.

Podujatím Vás budú sprevádzať pracovníci Centra vedecko-technických informácií SRVďaka nim sa dozvieteako budú v novom programe usporiadané jednotlivé piliere a čo bude ich súčasťoubudete informovaní o nástrojoch a opatreniach v rámci Rozširovania účasti a posilnenia Európskeho výskumného priestoru („Widening“) a osvojíte si nové aspekty programu v právnej a finančnej oblasti, ako aj v oblasti riešenia etických otázok.

Záver podujatia poskytne priestor na diskusiu a na zodpovedanie otázok publika.

Kompletný program podujatia nájdete tu.

Registrácia

Na podujatie sa je potrebné vopred zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára.

 

2020/10/05 až 11/30 HelloAris pre slovenských študentov

EIT Health otvorilo druhé kolo programu  HelloAris pre slovenských študentov vysokých škôl, prihlásiť sa je možné do 30. septembra.   https://www.helloairis.com/venue

Prihláška do 25. septembra.

HelloAris je free #AI online vzdelávaci program v  ktorom absolvent získa Európsky certifikát a naučí sa ako využívať technológiu umelej inteligencie na riešenie medicínskych ( #healthcare ) výziev.

Čo hľadajú investori? (Financovanie startupov)

Dňa 16.9.2020 bol organizovaný v rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE workshop, ktorý bol venovaný problematike financovania startupov.

V rámci workshopu boli prezentované najmä také témy, ako „Ako Venture Capital môže financovať začínajúce startupy? Aké startupy hľadá VC a prečo? Ako ma startup nastaviť business a finančný plán aby bol úspešný pri hľadaní investora? Ako prebieha samotný proces investovania?“ Startupy sa mohli dozvedieť, ako funguje spolupráca s investormi, čo investori hľadajú a aké ukazovatele sledujú.

Stretnutie bolo dostupne aj pre vzdialených účastníkov prostredníctvom systému NTI.

Stretnutie viedol skúsený lektor, úspešný podnikateľ,  Tomas Bell, zakladal Exisport. podnikateľ roka 2010, partner investičnej spoločnosti Vision Ventures, ktorá v roku 2019 získala prístup k investičnému fondu v hodnote 22.7 milióna EUR pre investovanie do perspektívnych začínajúcich firiem a podnikateľských projektov v najbližších piatich rokoch.

Takto to mali naše startupy priamo od zdroja. Aj investičný fond, ktorý p. Bell vedie hľadá startupy, kde by mohol investovať tak možno v budúcnosti uvidíme aj investíciu do startupu, ktorý začínal v UVP TECHNICOM.

Európska komisia oficiálne otvorila H2020 výzvu

Európska komisia oficiálne otvorila najväčšiu tematickú výzvu v H2020 s názvom EU Green Deal / B2B podujatie k výzve

Dňa 17. septembra 2020 Európska komisia oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorá je financovaná z programu Horizont 2020, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020.

Pracovný program s textom výziev nájdete ako Work Programme 2018-20 ako časť 20. Cross-cutting activities.

Green Deal Call je posledná a najväčšia výzva programu Horizont 2020. Investície, ktorých jadrom sú inovácie, urýchlia spravodlivý a udržateľný prechod na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050.

Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v desiatich oblastiach.

Osem tematických oblastí odrážajúcich kľúčové pracovné línie Európskej zelenej dohody:

            1.         zvýšenie ambícií v oblasti klímy;

            2.         bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;

            3.         priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;

            4.         budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov;

            5.         udržateľná a inteligentná mobilita;

            6.         stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork);

            7.         biodiverzita a ekosystémy;

            8.         prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok.

K spomenutým ôsmim tematickým oblastiam patria i dve horizontálne oblasti, prostredníctvom ktorých sa usiluje o posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov. Dané oblasti ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Termín na predkladanie návrhov je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021.

Bližšie informácie získate na webovej stránke SLORD: https://www.slord.sk/aktuality/europska-komisia-oficialne-spustila-europen-green-deal-call/

Zároveň do pozornosti dávame pripravovaný medzinárodný brokerage event / partnerské podujatie, ktorého hlavným cieľom bude poskytnúť bližšie informácie o výzve Green Deal Call a poskytnúť platformu pre získanie partnerov. Iniciatívu pripravujú kancelárie národných kontaktných bodov H2020 v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Izraeli v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST. Bližšie informácie vrátane registrácie získate na nasledovnej webovej stránke: https://www.slord.sk/podujatia/h2020-green-deal-call-virtualne-partnerske-podujatie/

2020/09/21 COI – Závery riešenia projektu

Názov: COI – Závery riešenia projektu
Kedy? 21. september 2020
Kde? TP 102 / Online
Typ aktivity: Workshop

 

Sútaž My Galileo Solutions

Európska agentúra pre Globálny satelitný polohový systém (GSA) zahájila súťaž MyGalileoSolution, pre európskych inovátorov a podnikateľov, ktorí prídu s nápadmi na využitie navigačného systému Galileo v lokalizačných službách, ako sú napríklad aplikácie pre chytré telefóny, prenosnú elektroniku, aplikácie pre správu majetku, trasovanie či robotiku.

#MyGalileoSolution je zatiaľ najväčšou súťažou organizovanou GSA a ponúkne ceny vo výške až 1.5 milióna EUR.

Termín pre odovzdanie prihlášok do prvého kola je 30. septembra 2020. Kandidáti postupujúci do druhého kola budú vyhlásení 31. októbra 2020. Prihlášky do druhého kola sa podávajú do 30. novembra 2020.

Všetky ďalšie informácie, novinky aj podrobnosti nájdete na stránke Európskej komisie a na stránke GSA.