Naše úspechy

TUKE už tradične dominovala na Slovak University Startup Cup 2021

Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže „Slovak University Startup Cup 2021“. Súťaž Slovak University Startup Cup 2021 organizovala na Slovensku už šiesty krát dobrovoľná nezisková organizácia Junior...

Projekt BOWI

Projekt „Boosting Widening Digital Innovation Hubs“ (BOWI) je projektom financovaným Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020. Cieľom projektu je podporovať prostredníctvom digitálnych inovačných hubov (DIH), malé a stredné podniky k implementácií a využívaniu technológií...

ECDI CASSOVIUM

Strategická snaha Európy dosiahnuť trvalo udržateľný rast a zároveň konkurencieschopnosť voči ostatným krajinám sa pretavuje aj do masívnej podpory digitálnej transformácie firiem a inštitúcií. V súlade s týmto zámerom iniciuje Európska únia v rámci programu Digitálna...

Študentská podnikateľská cena 2020

Ďalší úspech startupov z TUKE - Študentskú podnikateľskú cenu za rok 2020 získal startup zo Startup centra UVP TECHNICOM, ktorý reprezentoval Erik Kuzma (spoločnosť – URBANO – startup Smart-CityGroup). Zároveň získal aj...

START.UP! Germany tour – Úspešna účasť startupov z TUKE

Celkovo 124 vybraných startupov z viac ako 30 krajín (7 z nich zo Slovenska) prezentovalo svoje inovatívne riešenia na jednej z najvýznamnejších startupovských on-line (virtuálnych) aktivít v Nemecku v roku 2020 - „Digital Startup Germany Tour“....

Mladý inovatívny podnikateľ 2020

Dňa 23.9.2020 sa  uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského súťaže (projektu) „ Mladý inovatívny podnikateľ 2020“ (išlo už o 14. ročník). Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých...
Facebook