Úvod Zaujímavosti

Zaujímavosti

07/2020 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačov PUV 50080-2019 doc. Ing. Ján Semjon, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD., Ing. Rudolf Jánoš, PhD.,...

Budúcnosť technológií, médií a telekomunikácií

Štúdia Deloitte TMT Predictions poskytuje fundovaný pohľad na kľúčové trendy v sektore technológií, médií a telekomunikácií (TMT) v roku 2020. Je príznačné, že sa...

06/2020 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Skúšobný prípravok na uchytenie plochých tenkostenných telies v čeľustiach trhacieho stroja PUV 50054-2019 Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.,...

Vyhlásenie 8. ročníka Ceny Jána Bahýľa

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa, ktorá sa udeľuje za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselno-právne chránené riešenia. Návrh...

Európska komisia zriadila European Innovation Council Equity Fund (EIC Fund) pre prelomové inovácie

Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) oficiálne zriadila tzv. EIC fond určený na poskytovanie investícií inovatívnym malým a stredným podnikom, ktoré...

Technológ roka je z TUKE / prof. E. Spišák

Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2019. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií...