Úvod Zaujímavosti

Zaujímavosti

06/2020 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Skúšobný prípravok na uchytenie plochých tenkostenných telies v čeľustiach trhacieho stroja PUV 50054-2019 Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.,...

Vyhlásenie 8. ročníka Ceny Jána Bahýľa

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa, ktorá sa udeľuje za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselno-právne chránené riešenia. Návrh...

Európska komisia zriadila European Innovation Council Equity Fund (EIC Fund) pre prelomové inovácie

Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) oficiálne zriadila tzv. EIC fond určený na poskytovanie investícií inovatívnym malým a stredným podnikom, ktoré...

Technológ roka je z TUKE / prof. E. Spišák

Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2019. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií...

Budúce partnerstvá v Horizonte Europe

V budúcom rámcovom programe EÚ pre VaI HORIZONT EUROPE sa rozšíri počet európskych partnerstiev. Pre Cluster 4 (Digital, Industry and Space) sú navrhované tieto: European Partnership for High...

Výsledky hodnotenia výskumných organizácií Scimagio. Na Slovensku najlepšia je SAV

V aktuálnom rebríčku Scimago Institutions Rankings (SIR) sa v prvej trojke slovenských výskumných organizácií umiestnila SAV, Univerzita Komenského a SPU Nitra. Celosvetovo rebríček vedie...