Zaujímavosti

Nová publikácia SARIO: Výskum, vývoj a inovácie v SR

Agentúra SARIO pripravila publikáciu s prehľadom toho najlepšieho v oblasti výskumu, vedy a inovácií na Slovensku. Stiahnite si dokument “R&D & Innovation Sector in SLOVAKIA” (PDF) Článok prevzatý z innonews.blog

Európska komisia predstavila nový Európsky výskumný priestor (ERA)

Európska komisia prijala očakávané oznámenie o novom Európskom výskumnom priestore (European Research Area, ERA). Zostavila nový plán na podporu ekologickej a digitálnej transformácie a obnovy EÚ. Nový Európsky výskumný priestor založený na...

Analýza o stave sociálneho podnikania na Slovensku

Ako je na tom sociálne podnikanie na Slovenku? V rámci projektu BRESE prinášame odpoveď v podobe Analýzy o stave sociálneho podnikania na Slovensku, ktorej autorkami sú doc. PhDr. Alžbeta...

09/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Filter na účinnú elimináciu obsahu oxidov dusíka a polycyklických aromatických uhľovodíkov pri spaľovaní pevného paliva v kotloch PP 54-2016 RNDr. Iveta Pandová, PhD., doc. Ing. Jan Valíček, PhD., Ing. Marta Harničárová,...

Experimenty z Open Call #2

Členovia MIDIH tímu mentorovali v OC#2 celkovo dva MIDIH experimenty. Adaptable TubE pRocessing (ALTER) ALTER v rámci MIDIH Open Call #2 vylepšil robotizovaný mechanizmus na ohýbanie rúr funkciami založenými na AI...

APVV výsledky hodnotenia výzvy (PP-COVID 2020)

ROZHODNUTIE RADY PROGRAMU APVV NA ZVLÁDNUTIE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU A JEJ DOPADOV o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020, vyberáme za TUKE: Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ Zodpovedný riešiteľ Rozhodnutie PP-COVID-20-0002 Aplikovaný výskum...