Duševné vlastníctvo - Aktuality

01/2021 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Tlačová hlava s extruderom pre dávkovanie termoplastického materiálu PUV 50034-2020 Ing. Martin Pollák, PhD., Ing. Monika Töröková, PhD., Ing. Jakub Kaščak, Priemyselná využiteľnosť: Tlačová hlava s extrudérom slúži na dávkovanie termoplastického materiálu...

12/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Zariadenie na meranie nadrozmerných súčiastok pomocou kamerového systému PP 50019-2018 doc. Ing. Kamil Židek, PhD.; doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možné použiť pri meraní rozmerov...

11/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pneumatickými umelými svalmi PP 50070-2017 Ing. Mária Tóthová, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možno...

10/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Adaptabilný lineárny magnetický snímač posunutia PP 50047-2016 prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Tomáš Lipták Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie možno použiť v prípade potreby merania...

09/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Filter na účinnú elimináciu obsahu oxidov dusíka a polycyklických aromatických uhľovodíkov pri spaľovaní pevného paliva v kotloch PP 54-2016 RNDr. Iveta Pandová, PhD., doc. Ing. Jan Valíček, PhD., Ing. Marta Harničárová, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Zeolitový...

08/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Redukčná prevodovka s článkovou spojkou PP 50069-2017 prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Mária Tóthová, PhD.; doc. Ing. Milan Balara, PhD. Priemyselná využiteľnosť: Redukčnú prevodovku s článkovou spojkou je možno použiť všade, kde...
Facebook