Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality

Duševné vlastníctvo - Aktuality

Štatistiky Európskeho patentového úradu za rok 2019

Európsky patentový úrad zverejnil údaje o podaných patentových prihláškach a udelených patentoch za rok 2019. Najväčší nárast v podaných patentových prihláškach bol zaznamenaný v...

02/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií PP 34-2016 prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD., doc. Ing. Štefan Nižník, CSc., RNDr. Anna Mražíková,...

01/2020 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Senzor na kontinuálne meranie mechanického odporu v konštrukcii vyrobenej z cementového materiálu, spôsob jeho výroby a spôsob merania EP 3150998 J.O. Cabo, J.J.A Velayos, M.G. Hernández,...

12/2019 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Inšpekčný potrubný robot PP 107-2015 Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD., doc. Ing....

11/2019 – Duševné vlastníctvo

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadla PUV 50126-2018 Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,...

10/2019 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov PP 50042-2016 doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc....