Úvod Archív príležitosti CEF Energy investuje takmer miliardu do energetickej infraštruktúry

CEF Energy investuje takmer miliardu do energetickej infraštruktúry

122

Európska komisia uvoľní finančné prostriedky EÚ vo výške 979,6 milióna EUR na podporu projektov v oblasti energetickej infraštruktúry spoločného záujmu, ktoré majú významné spoločenské výhody a ktoré zabezpečujú väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Uzávierka je 27. mája 2020.

CEF (Connecting Europe Facility) poskytuje finančné prostriedky EÚ na projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré v prípade energie zvyšujú konkurencieschopnosť, zvyšujú bezpečnosť dodávok energie v EÚ a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia (napríklad maximalizáciou využívania obnoviteľnej energie a inteligentných technológií pre energetické siete). Celkový grantový rozpočet na podporu energetických projektov na obdobie rokov 2014 – 2020 v rámci energetického programu CEF je 4,6 miliardy EUR.

Viac infomácií:

Článok prevzatý z innonews.blog