CPES výzva pre konzorciá – podpora až do 180 000 EUR

74

DIH4CPS konzorcium predstavilo prvú otvorenú výzvu na predkladanie návrhov. Uzávierka je 31. augusta 2020.

DIH4CPS poskytuje mini konzorciám možnosť získať finančnú podporu (až 180 000 EUR) na experimenty súvisiace s oblasťou kyber-fyzikálnych a vstavaných systémov (angl. Cyber physical and embedded systems, CPES). Konzorcium každého experimentu musí pozostávať z minimálne jedného DIH-u (musí byť zaradený/alebo sa plánuje zaregistrovať do EC DIH katalógu).

Viac informácií na: dih4cps.eu/open-calls