EK zverejnila pracovné programy

40

Európska komisia včera podvečer dňa 15.6.2021 zverejnila pracovné programy na roky 2021 – 22 pre jednotlivé tematické časti programu Horizont Európa. Viac na eraportal.sk.