Úvod Zaujímavosti Európsky patentový úrad podporí patentové výskumné granty do 100 tisíc eur

Európsky patentový úrad podporí patentové výskumné granty do 100 tisíc eur

57

Európsky patentový úrad (EPO) zverejnil výzvu na predkladanie návrhov v oblasti výskumu duševného vlastníctva s uzávierkou 16.6.2020.

EPO podporuje aktivity v oblasti špičkového výskumu duševného vlastníctva s cieľom poskytnúť inštitúciám a politikom, ktorí navrhujú a prijímajú strategické rozhodnutia, vedecké poznatky z oblastí, v ktorých hrá nehmotný majetok, inovácie a práva duševného vlastníctva kľúčovú úlohu.

Cieľom akademického výskumného programu EPO je predovšetkým povzbudiť výskum o úlohe patentov v európskom hospodárstve a podporiť šírenie výsledkov výskumu.

Maximálna výška grantu na projekt je 100 000 EUR.

Termín prekladania návrhov je 16. jún 2020.

Viac informácií o výzve

Prevzaté z ÚPV SR

Článok prevzatý z innonews.blog