2. poschodie UVP TECHNICOM

Kapacita miestnosti: 4 miesta

Dostupné prezentačné technológie:

  • štúdiový mikrofón s pop filtrom,
  • zvukový prevodník,
  • štúdiové osvetlenie
  • projektor,
  • pripojenie na internet.

Tel. č. miestnosti: +421 055 602 3641

 

Kalendár miestnosti:

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Zasadacia miestnosť 001+002

Zasadacia miestnosť 003

Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T2

Open space priestory

Lobby UVP TECHNICOM

Open Space

Open Space T3

Open Space T4

Prezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Nahrávacie študio (217)

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti

Rokovacia miestnosť 111ab

Rokovacia miestnosť 319

Rokovacia miestnosť 405

Facebook