EGI Foundation ponúka nasledujúce pracovné miesta:

Uzávierka prihlášok je do 10. marca 2020, 24:00.