Úvod Udialo sa (UVP) Prezentačné majstrovstvo

Prezentačné majstrovstvo

200

Webinár, ktorý bol organizovaný 7.5.2020 “Prezentačné majstrovstvo” (alebo Ako prezentovať online), bol určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky projektov a riešení pred skupinou poslucháčov. Webinár bol zameraný na to, ako by mál prezentujúci zlepšiť svoje vyjadrovanie, ako udržať záujem poslucháčov, ako presvedčivo vystupovať a hlavne jednoducho a jasne sa vyjadrovať.

Viac ako 30 účastníkov webinára malo možnosť sa oboznámiť s najdôležitejšími témami prezentačného majstrovstva:

  • Stres manažment – čo to je a ako sním pracovať
  • Storytelling – sila príbehu v prezentácii
  • Technická príprava prezentácie
  • Špecifiká online prezentácie a pod… – ako udržať pozornosť publika
  • Zásady prípravy vysielacieho prostredia
  • Byť profi sa oplatí…
  • Správne nástroje online prezentácií

Webinár viedol lektor Marek Šaly, ktorý sa vedeniu a motivácií ľudí venuje vyše 20 rokov. Už ako 18 ročný pomohol vytvoriť, motivovať a viesť skupinu viac ako 50 dobrovoľníkov pracujúcich v mimoškolskej činnosti v rámci neziskovej organizácie Frigo. Päť rokov úspešne pôsobil v oblasti obchodu a predaja pre dve spoločnosti, kde ako konzultant pôsobí dodnes. Šesť rokov viedol niekoľko úspešných tímov v spoločnosti T-Systems, kde zároveň prezentoval a školil mäkké zručnosti v rámci vnútro-podnikovej akadémie, ktorú spoluzakladal. V roku 2017 založil vlastnú spoločnosť v oblasti personalistiky.

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.