Experimenty z Open Call #2

Členovia MIDIH tímu mentorovali v OC#2 celkovo dva MIDIH experimenty.

Adaptable TubE pRocessing (ALTER)

ALTER v rámci MIDIH Open Call #2 vylepšil robotizovaný mechanizmus na ohýbanie rúr funkciami založenými na AI a to na základe referenčnej MIDIH architektúry. Primárnymi boli dve oblasti pre zlepšenie:

  • Prevádzka robota v reálnom čase vrátane náležitej identifikácie surovín pre spracovanie (dĺžka a materiál potrubia), ako aj nájdenie požadovaného bodu uchopenia na vybranom prvku – aspekt založený na Data-In-Motion (MIDIH).
  • Dlhodobé učenie sa optimálnemu využívaniu zdrojov a znižovaniu odpadu – aspekt založený na Data-At-Rest (MIDIH).

 

DuraTag AR (Moonstruck)

Cieľom projektu bolo vyvinúť rámec (virtuálna realita ako služba), ktorý umožní tretím stranám zostaviť si vlastné výcvikové príručky pre rozšírenú realitu. Pre operátorov strojov a technický personál sa v rámci projektu, použitím nástroja AR Creator Tool, vyvinula aplikácia. Vývoj zahŕňal experimenty s MIDIH technológiami ako sú APACHE KAFKA, APACHE ZEPPELIN, APACHE FLINK.