MIDIH – publikačná činnosť

Projekt MIDIH, je  v kontexte programu H2020, tzv. inovačnou aktivitou,  ktorá v súlade s podmienkami výzvy, v rámci ktorej bol projekt podporený, je zameraná na aktívnu podporu digitálne podporených inovačných aktivít  vo výrobne  (priemyselne) zameraných MSP (v tom aj „Mit-Cap“ firmy).

IFAC  International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS 2019)

Dátum: 29. – 31. október 2019

Miesto: Stará Lesná, Slovensko

Web: http://www.pdes-conference.eu/

IFAC PDeS je dôležitým medzinárodným fórom, na ktorom vedci z celého sveta diskutujú o najnovších poznatkoch zo svojich výskumov a oblastí záujmu. Primárne sa zameriava na programovateľné zariadenia a systémy, a budúci vývoj aplikovanej elektroniky v riadení IKT.

Zoznam článkov

1. Enhanced approaches to automated monitoring environmental quality in non-isolated thermodynamic system

indexované v ScienceDirect

Autori: Ondrej Kainz, František Jakab, Miroslav Michalko, Miroslav Hudák, Rastislav Petija

Abstrakt (v anglickom jazyku): The main aim of the research is to implement the smart control for automating the process of monitoring and managing the quality of environment. Experimental hardware solution is in the form of prototype greenhouse that allows to monitor the quality of the environment. Selected microcontroller is utilized for the purposes of monitoring and gathering of data from the sensors. Hardware prototype serves as a model for data acquisition and its subsequent management. The treatment process is controlled to ensure the most stable conditions for plant growth in the greenhouse. The reading of temperature, humidity (both soil and air), pH and air quality were considered as main aspects for monitoring of the environment. The control is based on the implementation of fuzzy logic, the created model, and temperature prediction in the environment. The system represents a comprehensive solution for monitoring and in uencing the plant growth. The experimental solution was evaluated in the laboratory conditions in the form of monitoring quality of environment during the growth of several plants, e.g. albizia julibrissin. Research was carried out as a part of MIDIH H2020 project, the DIHIWARE platform for collaboration was utilized, while proposing the utilization of project’s architecture in experimental solution.

2. Wireless data acquisition from automated workplaces based on RFID technology

indexované v ScienceDirect

Autori: Marek Vagaš, Alena Galajdová, Dušan Šimšík, Daniela Onofrejová

Abstrakt (v anglickom jazyku): RFID technology has become the strategic part of industry 4.0 in a wider content as source for implementation into the automated workplaces. Deployment of such new technologies brings continuous increasing of demands for wireless large data collection and acquisition (Big data) in a real time with emphasis to simplicity and speed.

International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA 2019)

Dátum: 21. – 22. november 2019

Miesto: Starý Smokovec, Slovensko

Web: http://www.iceta.sk/

Cieľom konferencie ICETA je výmena skúseností s využívaním pokročilých IKT používaných na vzdelávanie, vývoj multidisciplinárnej platformy na výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, komplexná počítačová podpora vzdelávania a nových telekomunikačných služieb, podpora spolupráce medzi používateľmi a dodávateľmi vzdelávacích riešení a vytvorenie širokej databázy budúcich zákazníkov a používateľov prezentovaných služieb.

Zoznam článkov

1. Contribution of MIDIH project to solution of selected aspects supporting efficient application of Digital Transformation in industrial processes

indexované v IEEE Xplore

Autori: František Jakab, Gabriela Alexandrová, Ondrej Kainz, Anton Lavrin, Miroslav Michalko

Abstrakt (v anglickom jazyku): The paper presents the mission of the H2020 project MIDIH, which solution is still ongoing and will be completed in 2020. In connection with the project’s mission, the ongoing outputs of the solution with selected aspects supporting the efficient application of Digital Transformations (DT) in production processes are presented. Emphasis is placed on ensuring the professional quality of human resources for all actors, while guaranteeing the application of a given DT. An important project contribution to the solution of the above-mentioned problem is the development of the concept of “Digital transformation journey – customer approach”, which supports the solution in multiple aspects of DT, especially aspects related to human resources development.

Facebook