RIS Innovation Call 2021

50

Možnosť získať dotáciu na projekt až do výšky 75 000 EUR.  

Online formulár a ďalšie informácie a podmienky k výzve nájdete na:

https://eithealth.eu/opportunity/eit-health-ris-innovation-call-2021/

Prihlášky je možné zaslať do 15. novembra 2020.