Open Space T3

Prízemie TUKE (hl. budova Letná 9)

Kapacita miestnosti: max. 30 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • projektor (2x).

Kalendár miestnosti

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Zasadacia miestnosť 001+002

Zasadacia miestnosť 003

Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T2

Open space priestory

Lobby UVP TECHNICOM

Open Space

Open Space T3

Open Space T4

Prezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti