Home Služby Využitie priestorov UVP Rokovacia miestnosť 111b

Rokovacia miestnosť 111b

1. poschodie UVP TECHNICOM

Kapacita miestnosti: 8 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • projektor,
  • plátno,
  • flipchart,
  • pripojenie na internet.

Tel. č. miestnosti: +421 055 602 3637

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Open space priestory

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti