Úvod Služby Využitie priestorov UVP Teleprezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

1. poschodie UVP TECHNICOM

Kapacita miestnosti: 22 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • flipchart,
  • telepresence,
  • ozvučenie,
  • možnosť záznamu a žívého vysielania z miestnosti,
  • pripojenie na internet.

Miestnosť je vybavená videokonferenčným zariadením s podporou SIP komunikácie (videokonferenčná SIP adresa : cvti025@tp.cvtisr.sk  ) a podporou živého vysielania do webu pre vzdialené publikum.

Kalendár miestnosti

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Zasadacia miestnosť 001+002

Zasadacia miestnosť 003

Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T2

Open space priestory

Lobby UVP TECHNICOM

Open Space

Open Space T3

Open Space T4

Prezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti