Home Služby Využitie priestorov UVP Zasadacia miestnosť 001

Zasadacia miestnosť 001

Prízemie UVP TECHNICOM

Kapacita miestnosti: 50 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • projektor,
  • plátno,
  • flipchart,
  • telepresence,
  • ozvučenie,
  • možnosť záznamu z miestnosti,
  • pripojenie na internet.

Tel. č. miestnosti: +421 055 602 3622

Pozn.: Miestnosti 001 a 002 je možné spojiť do jednej miestnosti o kapacite 100 miest.

Možnosti sedenia v miestnostiach 001 a 002:

Priestory pred zasadacími miestnosťami 001, 002, 003

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Open space priestory

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti