Home Služby Využitie priestorov UVP Zasadacia miestnosť T2

Zasadacia miestnosť T2

Prízemie TUKE (hl. budova Letná 9)

Kapacita miestnosti: max. 40 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • projektor,
  • plátno,
  • flipchart,
  • ozvučenie,
  • možnosť záznamu z miestnosti,
  • pripojenie na internet.

Pozn.: Miestnosti T1 a T2 je možné spojiť do jednej miestnosti o kapacite max. 90 miest.

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Open space priestory

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti