Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality Štatistiky Európskeho patentového úradu za rok 2019

Štatistiky Európskeho patentového úradu za rok 2019

138

Európsky patentový úrad zverejnil údaje o podaných patentových prihláškach a udelených patentoch za rok 2019. Najväčší nárast v podaných patentových prihláškach bol zaznamenaný v oblastiach digitálnych komunikácií a počítačových technológií. Viac informácií nájdete na stránke EPO: https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200312.html