Súťaž – Inovatívny čin roka

188

Termín do 30. septembra 2020.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách:

  • výrobková inovácia (inovácia produktov)
  • technologická inovácia (procesov)
  • inovácia služieb (netechnologický proces)

Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou bude vecná cena a finančná odmena vo výške 7000 eur. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a autor inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.

Ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer dňa 19. októbra 2020 v Bratislave.

Viac informácií na siea.sk.